Zaznacz stronę

Medit i600, i700

Medit Academy

Skaner ze Szkoleniem:

Sztuka implantologii cyfrowej. Intensywny kurs.

Zadzwoń: +48 32 307 40 03

dr Giampiero Ciabattoni

dr Giampiero Ciabattoni

Wykładowca

dr Giampiero Ciabattoni

dr Giampiero Ciabattoni

Skaner ze szkoleniem

 „Medit Academy — Sztuka implantologii cyfrowej. Intensywny kurs”

Organizator: Soft Tissue Institute

16.03.2023 r., godz.: 10.00-18.00
17.03.2023r., godz.: 9.00-17.00

Wartość szkolenia u Organizatora STI: 6 690 zł.

Jeśli chciałbyś kupić same szkolenie — rejestracja poprzez TAG Dental lub dla naszych klientów to 5 500 zł.

Szczegóły szkolenia

Rehabilitacja protetyczna atroficznej szczęki i żuchwy z wykorzystaniem implantów zębowych stanowi wyzwanie dla każdego klinicysty. Czynniki, które są potencjalnymi źródłami powikłań to jakość kości, zarządzanie tkankami miękkimi i zmienne anatomiczne.

W celu uzyskania długoterminowego efektu i korzyści dla pacjenta, plan leczenia powinien uwzględniać wszystkie te trudności i zmienne.

Wraz z wprowadzeniem trójwymiarowej (3D) diagnostyki obrazowej
i technologii planowania leczenia w implantologii, przygotowanie i implantacja stały się normą w wysokim standardzie opieki nad pacjentem, zwłaszcza u pacjentów z ciężkimi atrofiami.

Nawigowana chirurgia implantologiczna pomogła ułatwić, uprościć i przezwyciężyć najczęstsze wyzwania w terapii implantologicznej.

Nowoczesne oprogramowanie implantologiczne jest w stanie zrekonstruować obszary anatomiczne w 3D, umożliwiając klinicystom wirtualne planowanie implantacji na podstawie CT lub CBCT.

W dzisiejszej praktyce technologie CAD/CAM są często podstawowym elementem zintegrowanego cyfrowego przepływu pracy przy implantacji i odbudowie protetycznej. Technologia ta obejmuje system skanowania wewnątrzustnego, tomografię komputerową stożkową (CBCT), oprogramowanie do planowania implantów oraz oprogramowanie i sprzęt do projektowania CAD/CAM i frezowania.

Wygoda, oszczędność czasu i wydajność projektowania i wytwarzane rozwiązania, które można szybko i łatwo modyfikować lub powielać na miejscu, to tylko niektóre z zalet stomatologii CAD/CAM.

W szczególności ten rodzaj podejścia umożliwia klinicystom operowanie trudnych przypadków przy użyciu minimalnie inwazyjnego podejścia, z odbudową protetyczną, która ma przewidywalny wskaźnik sukcesu.

Lekarz stomatolog, wykładowca, lider, prowadzący i opiekun klubu dyskusyjnego wg filozofii Spear Education. Lekarz stomatolog specjalizujący się od ukończenia studiów w zaburzeniach czynnościowych narządu żucia i leczeniu interdycyplinarnym. Od 1999 roku związany z European Academy of Craniomandibular Disorders (EACD) i American Academy of Orofacial Pain (AAOP). Prezydent Elekt EACD na lata 2012-2013. Praktyk i ceniony wykładowca m.in. Wydawnictwa Kwintesencja, Dentsply Polska…

Giampiero Ciabattoni

Digital Implantology

W 1991 roku ukończył studia medyczne na Uniwersytecie w Ferrarze. Studia specjalizacyjne z protetyki stomatologicznej zdobył na Uniwersytecie we Florencji.

Jest uczestnikiem licznych kursów prowadzonych przez uznane światowe autorytety.

Brał udział w szkoleniach w Szwecji, w klinice Branemark, w Belgii, a także współpracował z Uniwersytetem Umea- Szwecja. Współpracował, m.in. z prof. Stefanem Lungrenem, dr Ericem Van Doorenem i dr Mauro Fradeani.

Uczestniczy w różnych badaniach dotyczących natychmiastowego obciążenia, chirurgii nawigowanej i implantacji natychmiastowej.

Jest wykładowcą we Włoszech oraz wielu innych zagranicznych krajach.

Jest wykładowcą uniwersyteckim w dziedzinie wspomaganej komputerowo implantoprotetyki na Uniwersytecie w Genui.

Autork książki „Implantologia cyfrowa” red. Quintessenza Int. przetłumaczonej na wiele języków.

Współautor książki Fundamentals of Esthetic Implant Dentistry, red. Wiley.

Jego praktyka stomatologiczna głównie jest skoncentrowana na chirurgii i protetyce.

Pakietem Edukacyjnym

Harmonogram szkolenia

DZIEŃ PIERWSZY

 • Minimalnie inwazyjna implantologia cyfrowa: historia i aktualny stan wiedzy
 • Chirurgiczne i protetyczne korzyści chirurgii nawigowanej w porównaniu do implantacji z wolnej ręki
 • Tradycyjny protokół podwójnego skanowania u pacjentów z całkowitym i częściowym bezzębiem
 • jak leczyć bezzębie całkowite: jak dokonać selekcji pacjenta; wirtualne planowanie; etapy laboratoryjne krok po kroku, aby zaprojektować protetykę przed zabiegiem
 • Natychmiastowe obciążenie za pomocą gotowej protezy tymczasowej
 • Analiza i omówienie leczonych przypadków klinicznych
 • Protokół Smart Fusion u pacjentów z częściowym bezzębiem
 • Jak leczyć bezzębie częściowe: pozyskiwanie plików STL, łączenie modeli, planowanie przypadku, fazy laboratoryjne gotowej protezy
 • Planowanie przypadku wirtualnego w oprogramowaniu: skanowanie modelu roboczego, dopasowanie danych DICOM z wirtualnym modelem. Protokół Smart Fusion: wskazania i ograniczenia
 • Cyfrowe planowanie, pokaz praktyczny

DZIEŃ DRUGI

 • Obciążenie implantów umieszczonych natychmiastowo przy użyciu chirurgii nawigowanej
 • Gojenie zębodołu po ekstrakcji zęba
 • Zarządzanie przypadkami poekstrakcyjnymi, tradycyjne i całkowicie cyfrowe Smart Fusion. Film z chirurgii i dyskusja
 • Protokoły dotyczące wstawiania implantów bezpośrednio po ekstrakcji
 • Technika podwójnego szablonu: ograniczenia, zalety i wady
 • Smart Fusion: ograniczenia, zalety i wady.
 • Chirurgia nawigowana w pełni cyfrowa i otwarte oprogramowanie. Czy możliwe jest zarządzanie przypadkami całkowicie cyfrowo? Przypadki, film z zabiegu, dyskusja.
 • Chirurgia nawigowana w przypadkach złożonych: Pacjenci atroficzni

Dla uczestników

Podczas szkolenia uczestnik ma zapewnione materiały i urządzenia niezbędne do wykonania warsztatu praktycznego.

Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikaty.
Szkolenie jest wpisane do rejestru Okręgowej Izby Lekarskiej co pozwala na zdobycie punktów edukacyjnych.

Dostęp do zamkniętej grupy stomatologicznej Soft Tissue Study Club, która umożliwia wymianę doświadczeń i konsultacje przypadków klinicznych.

Po pierwszym dniu szkolenia zapraszamy na ognisko/kolację integracyjną.

Po szkoleniu w panelu klienta na stronie STI pojawi się dostęp do: filmów instruktażowych, na podstawie których były wykonywane warsztaty.

Skaner wewnątrzustny Medit

z Pakietem Edukacyjnym

Zapytaj o szkolenie:

Sztuka implantologii cyfrowej. Intensywny kurs.

Skontaktuj się z nami: