Zaznacz stronę
Szkolenie:

Implantoprotetyka w EXOCAD

Data:

28 wrzesień 2019
9:00 – 18:00

Miejsce:

TAG Dental
ul. Żelazna 17c/5
40-851 Katowice
Polska

Cena:

700 zł brutto

350 zł – kolejna osoba z tej samej firmy 

Rejestracja:

info@tagdental.pl

32 307 40 03

Organizator:

TAG Dental

CAD CAM Experts

Streszczenie:

Szkolenie wprowadzające w tematykę implantoprotetyki w oprogramowaniu EXOCAD. Przeznaczone dla osób znających podstawowy moduł Exocad, chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu wykonywania prac opartych na implantach.

Zakres szkolenia obejmuje podstwowe zagadnienia jak projektowanie łącznika indywidualnego i struktury przykręcanej oraz zaawansowane treści m.in.:
– przekierowanie kątowe kanału śruby i możliwości wynikające z zastosowanych komponentów,
– projektowanie łącznika i korony w jednym cyklu, uwzględniając parametry obróbcze,
– zastosowanie wirutalnego artykulatora w Exocad,
– projektowanie struktur hybrydowych, pod cementowane korony,
– korekta zwarcia na już zaprojektowanych pracach.

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o narzędzia dostępne w oprogramowaniu Exocad, przedstawiane na pracach demonstracyjnych i przypadkach klinicznych.

Uczestnicy poznają teoretyczne założenia pracy z implantami w Exocad, a także praktyczne aspekty wykonywania prac implantoprotetycznych.

Zapraszamy!

PROGRAM:

09:00 – 10:00 Wprowadzanie do implantoprotetyki w CAD/CAM (część teoretyczna).

10:00 – 11:30 Projekt łącznika indywidualnego wraz z koroną anatomiczną w jednym cyklu (DESIGN IN ONE GO).

11:30 – 11:45 Przerwa kawowa

11:45 – 13:45 Struktura przykręcana z przekierowaniem kanału śruby

13:45 – 14:30 Lunch

14:30 – 15:15 Wirtualna artykulacja – praca z artykulatorem w Exocad

15:15 – 17:15 Projekotwanie struktury pod cementowane korony z wykorzystaniem skanu „przed preparacja”

17:15 – 18:00 Pytania i odpowiedzi

18:00 Zakończenie

Prowadzący:

Tech. Dent. Jarosław Cmokowicz

Exocad Expert z wyboru!

Od 8 lat zawodowo związany z cyfrowymi technologiami. Doświadczenie zdobywał pracując w renomowanych laboratoriach i centrach frezowania, gdzie zajmował się wykonywaniem rozległych projektów implantologicznych w technologii CAD/CAM. Na co dzień wykonuje prace protetyczne w pełnym protokole cyfrowym, wykorzystującym m.in. cyfrowy projekt uśmiechu, nawigację chirurgiczną, natychmiastowe obciążenia z uwzględnieniem wirtualnej artykulacji. Posiada rozległą wiedzę nt. systemów CAD/CAM, zarówno od strony projektowej, jak i wytwarzania ale przede wszystkim posiada bogate doświadczenie, w ich wykorzystaniu, w codziennej pracy laboratorium.

SPONSOR: