Kursy dla lekarzy i techników

Szkolenia w TAG Dental

Prowadzone przez Certyfikowanych Trenerów

Zapisz się na najbliższy termin

exocad Basic — więcej niż myślisz

exocad Basic — Implanty

exocad Basic — Protezy szkieletowe

exocad Basic — Szyny i wirtualny artykulator

exocad Advanced — Cyfrowy wax’up

exocad & exoplan Magic — Planowanie i nawigacja implantologiczna

Medit Academy — Skanowanie wewnątrzustne

Medit Academy — Zaawansowane wykorzystanie skanera wewnątrzustnego

Medit Academy — Implantoprotetyka, Moduł I
Medit Academy — Okluzja i planowanie leczenia – Część I
Medit Academy — Okluzja i planowanie leczenia – Część II
Medit Academy — Wax-up diagnostyczny
Medit Academy — Gospodarowanie tkankami miękkimi
Medit Academy — Implantacja natychmiastowa. Jak ukształtować profil wyłaniania i wykonać indywidualną śrubę gojącą w 5 minut?
Medit Academy — Planowanie leczenia implantoprotetycznego

Licowanie i charakteryzacja pełnokonturowego cyrkonu w odcinku przednim

Millbox i frezowanie

Druk 3D — Phrozen 3D / Nexa 3D
Szkolenie z druku 3D

Medit Academy — Implantoprotetyka, Moduł I

Szkolenie z lek. stom. Michałem i Tomaszem Sypień

Termin – kurs dwudniowy

W przygotowaniu.

Godziny
9.00-17.30

Cena za dwa dni
5 500 zł brutto

Co wyniosę z kursu?

 • Jak analizować oczekiwania pacjenta i dostosować do tego protokoły protetyczne.
 • Jak zbierać dane potrzebne do pracy. Wywiad, badanie, zdjęcia fotograficzne, analiza RTG, CBCT.
 • Spojrzenie lekarza protetyka jako osoby koordynującej proces leczenia.
 • Przewidywalne zasady kwalifikacji pacjenta do zabiegów implantacji.
 • Jak planować leczenie implantoprotetyczne w prostych i zaawansowanych sytuacjach.
 • Wiedzę na temat wyboru bezpiecznych materiałów do wykonania pracy, rodzajów łączników, różnych typów interfejsu prac protetycznych na implantach
 • Jak samodzielnie pozycjonować implanty pod różne rekonstrukcje protetyczne.
 • Jak uzyskać długofalowy sukces w terapii implantwoprotetycznej , zarówno pod kątem samej protetyki jak i tkanek otaczających implanty.
 • Jak współpracować z laboratorium aby osiągnąć przewidywany sukces terapeutyczny.
 • Jak planować leczenie w protokole cyfrowym – krok po kroku z uwzględnieniem nowoczesnego DSD.
 • Przyczyny powikłań – skąd się biorą.
 • Jak unikać podstawowych błędów podczas faz klinicznych i laboratoryjnych leczenia implantoprotetycznego.
 • Poznasz sprawdzone protokoły wykonywania pełnych rekonstrukcji opartych na implantach.
 • Dowiesz się jak diagnozować pacjentów pod kątem planowania rekonstrukcji protetycznej opartej na implantach.
 • Opanowanie przedstawionych zasad pozwoli przewidywalnie wykonywać prace na implantach.
 • Poznasz protokoły oddawania prac protetycznych.
 • Skąd bierze się periimplantitis ? sposoby unikania i leczenia. Technikalia vs. biologia.
 • Analiza prac łączących zęby i implanty.
 • Poruszone zostaną zagadnienia usuwania implantów.
 • Obciążenia natychmiastowe – protokoły.
 • Przedstawimy „proste sposoby” na okluzje na implantach.
 • Protokoły obciążenia implantów.
 • Biologia osteointegracji – czynniki poprawiające rokowanie.
 • Protokoły około zabiegowe – opieka pozabiegowa.
 • Protokoły opieki nad pacjentem w okresie porekonstrukyjnym.
 • Tip and Tricks z codziennej praktyki prowadzących.
 • Jak polepszyć rokowanie i zmniejszyć ryzyko w kolejnych latach po oddaniu pracy.
 • Check Listy do codziennej pracy.
  Kurs prowadzony będzie w formie wykładów z przeglądem przypadków klinicznych prowadzących, ilustrujących omawiane zagadnienia. Dr Michał i dr Tomasz poprowadzą Państwa przez meandry współczesne implantoprotetyki.
  Żadne pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi.
  Formuła kursu zapewni możliwość wykorzystania omawianych metod od „następnego dnia” we własnej praktyce.
  Prosimy o przygotowanie własnych przypadków do sesji dyskusyjnej podczas zajęć. W tym celu załączamy gotowy schemat prezentacji do wklejenia zdjeć.  (dostępny format ppt oraz key)
  Zagadnienia konkretnie Państwa interesujące prosimy zamieszczać we wiadomościach na adres:

   

  Warsztaty praktyczne: 
  • Pozycjonowanie implantów pod różne rekonstrukcje protetyczne.
  • Przygotowanie szablonu protetycznego.
  • Techniki wyciskowe.
  • Skanowanie wewnątrzustne.
  • Warsztaty z cyfrowego planowania rekonstrukcji protetycznej.
  • Wykonanie samodzielne korony na implancie w strefie estetycznej w protokole natychmiastowego obciążenia.
  • Samodzielne analogowe zaprojektowanie profilu wyłaniania – strefa estetyczna, funkcjonalna.
  • Pełne protokoły kliniczne i laboratoryjne wykonywania prac na implantach w różnych sytuacjach klinicznych – od pojedynczego braku do prac pełnołukowych w strefie estetycznej oraz funkcjonalnej.
  • Obciążenie natychmiastowe pracy typu All on X w protokole analogowo – cyfrowym, po samodzielnym wszczepieniu implantów
  • Osadzenie lokatorów w protezie po samodzielnym wszczepieniu implantów
  • Omówienie poszczególnych faz leczenia / z punktu widzenia lekarza i technika dentystycznego / rozwiązania pojawiających się najczęściej błędów i pomyłek.

   

  Zalecane jest skorzystanie z całego programu 2 kursów które w komplementarny sposób obejmują całość zagadnień.
  „ImPLAN STAŁE” – skupia się na pracach stałych, nie wyciąganych.
  Całkowicie opartych na implantach.
  natomiast
  „ImPLAN RUCHOME” – to kurs na temat planowania prac wyciąganych zarówno wspartych jak i opartych na implantach.
  ( ma to być zarówno wprowadzenie do planowania , aby wprowadzić kursantów w ten temat i przygotować do zajęć , jednocześnie dobra „zajawka” dla całego programu )
  • Jak zaplanować pozycje zębów do twarzy
  • Jak rozpocząć planowanie leczenia
  • „Drogowskazy „ czyli punkty referencyjne do pozycjonowania zębów w jamie ustnej ważne dla klinicysty oraz technika
  • Czy zawsze stałe jest lepsze ?
  • Co daje nam cyfryzacja w planowaniu leczenia  implantoprotetycznego ? ( tutaj do wykorzystania 3d / HTML)

Dzień I, godz. 9.00

9.00 – Powitanie
9.10 – 10.45 – Wykład
11.00 – 11.15 – Przerwa kawowa
11.15 – 13.00 – Wykład
13.00 – 14.00 – Lunch
14.00 – 15.30 – Wykład
15.30 – 16.00 – Przerwa
16.00 – 19.00 – Wykład. Dyskusja, pytania.
20.00 – Impreza – kolacja

 

Dzień II, godz. 9.00

9.00 – Powitanie
9.10 – 10.45 – Wykład
11.00 – 11.15 – Przerwa kawowa
11.15 – 13.00 – Wykład
13.00 – 14.00 – Lunch
14.00 – 15.30 – Wykład
15.30 – 16.00 – Przerwa
16.00 – 17.30 – Wykład. Dyskusja, pytania.

 

dr Tomasz Sypień

 

Lek. Med. Lek. Stom., Implantolog, KOIS Center Mentor

Lekarz Stomatolog, Lekarz Medycyny.
Certyfikowany Implantolog z tytułem Diplomate DGOI, ICOI, PSI
Uzyskał tytuł Mentora prestiżowej podyplomowej Szkoły Stomatologii KOIS Center w Seattle USA.

Uczestnik szkoleń w kraju i za granicą. MPI -IPP Graduate. Steigmann Curriculum Graduate. Absolwent kursów Digital Smile Design z zakresu cyfrowego projektowania uśmiechu. DSD Residency Madrid – by Christian Coachman. Absolwent Curriculum Implantologii – BICON Istitute Boston. Ukończył Program Implantoprotetyczny odbywający się w Mediterranean Prosthodontic Institute – MPI (Hiszpania Rojas) oraz na University of North Carolina (USA). Jest to III stopniowy zaawansowany kurs protetyki implantologicznej na Mediterranean Prosthodontic Institute w Castellon w Hiszpanii którego dyrektorem jest dr Fernando Rojas Vizcaya. Absolwent Curriculum implantologicznego dr Mariusa Steigmanna z Heidelbergu. W 2008 r ukończył Curriculum Implantologiczne na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie uzyskując europejski tytuł Implantologa (program specjalizacji zawodowej objęty systemem akredytacji ECTS (European Credit Transfer System)).

Założyciel i współwłaściciel Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej Sypień w Bielsku-Białej.

Pasjonat medycyny. Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Specjalizuje się w: Rekonstrukcji Zgryzu, Implantologii, Stomatologii Estetycznej, Protetyce i Implantoprotetyce, Endodoncji mikroskopowej, Diagnostyce Czynnościowa Narządu Żucia i Leczeniu Zaburzeń Okluzyjnych.

Student Hürzeler/Zuhr Dental Education Institute w Monachium.
Członek Aktywny Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej
Autor i współautor prac naukowych z dziedziny stomatologii – implantoprotetyki.

W praktyce chcąc szerzyć zdobytą wiedzę prowadzi centrum szkoleniowe dla lekarzy z zakresu implantologii, implantoprotetyki i okluzji.

W wolnym czasie pasjonat muzyki wszelakiej. Podróżnik. Fotograf.

 

dr Michał Sypień

 

Lek. Stom.,Implantolog, KOIS Center Mentor

Lekarz Stomatolog.
Mentor w prestiżowej podyplomowej Szkole Stomatologii KOIS Center w Seattle USA.

Założyciel oraz współwłaściciel Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej Sypień w Bielsku-Białej , Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej.

Stomatologia estetyczna jest dla niego pasją , poprzez kompleksowe plany leczenia realizuje się w codziennej pracy stomatologa oraz implantologa jako międzynarodowy Ekspert implantologii Diplomate DGOI, ICOI, PSI.

Specjalizuje się w kompleksowym podejściu do leczenia stomatologicznego swoich pacjentów, implantologii , implantoprotetyce.

Ukończył Mastreclass Hurzeller/Zhur w Monachium , jak i Steigmann Curriculum w Heidelbergu. Absolwent Curriculum Implantologii – BICON Istitute Boston. Ukończył Program Implantoprotetyczny odbywający się w Mediterranean Prosthodontic Institute – MPI (Hiszpania Rojas) oraz na University of North Carolina (USA). Jest to III stopniowy zaawansowany kurs protetyki implantologicznej na Mediterranean Prosthodontic Institute w Castellon w Hiszpanii którego dyrektorem jest dr Fernando Rojas Vizcaya. W 2008 r ukończył Curriculum Implantologiczne na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie uzyskując europejski tytuł Implantologa (program specjalizacji zawodowej objęty systemem akredytacji ECTS (European Credit Transfer System)).

Aktywny członek PASE , członek ESCD , PSI.

Swoją pasje do stomatologii i fotografii łączy poprzez wykorzystywanie komputerowego projektowania uśmiechu DSD ( Digital Smile Design). Jest autorem prac poglądowych z dziedziny chirurgii stomatologicznej, implantologii oraz protetyki stomatologicznej.

Jako lekarz z wieloletnim doświadczeniem oraz chcący dzielić się zdobytą wiedzą prowadzi szkolenia we własnym centrum szkoleniowym z zakresu implantologii , implantoprotetyki oraz okluzji dla innych lekarzy chcących poszerzać swoje wiadomości.

Zapisz się na szkolenie

szkolenia@tagdental.pl
tel.: +48 32 307 40 03

Miejsce szkolenia

ul. Piastowska 67
43-300 Bielsko-Biała, Śląskie

Sprawdź na Mapach Google >