Zaznacz stronę

Pięć powodów, dla których warto zakupić frezarkę do laboratorium protetycznego

2 mar, 2020

Strona główna » Wytwarzanie » FREZARKI » Pięć powodów, dla których warto zakupić frezarkę do laboratorium protetycznego

Zakup frezarki dentystycznej to dla większości laboratoriów strategiczna decyzja, wyznaczająca kierunek rozwoju firmy na lata. Czy warto zakupić frezarkę? Technologia CAD/CAM radykalnie zmienia proces produkcyjny w laboratorium, jest sporym wyzwaniem technologicznym i finansowym, ale otwiera wiele nowych możliwości i dla wielu staje się szansą na dynamiczny rozwój.

Cyfrowe technologie od lat obecne w protetyce dentystycznej, kiedyś wybierane przez pionierów, dziś stają się podstawowym wyposażeniem pracowni.

Faktem jest powolne odchodzenie od tradycyjnych procesów produkcyjnych na rzecz wspomaganych komputerowo. Czy zatem wyposażenie pracowni protetycznej w urządzenia frezujące jest czymś nieuniknionym? Warto zakupić frezarkę?

Niniejszy artykuł nie udzieli odpowiedzi na tak zadane pytanie, postaramy się jednak wskazać powody przemawiające za zakupem frezarki. Artykuł skierowany jest przede wszystkim do osób, które już wykorzystują lub chcą wykorzystywać w swoim laboratorium wyroby wytworzone w technologii CAD/CAM i rozważają zakup własnego urządzenia.

Kontrola nad jakością produkcji

Jednym z ważniejszych argumentów przemawiających za zakupem frezarki jest możliwość pełnej kontroli nad procesem produkcyjnym. Najczęściej jest on przywoływany przez laboratoria, które na co dzień korzystają z zewnętrznych usług CAD/CAM, których jakość i terminowość z różnych względów nie spełnia ich wymagań.

Powodów do niezadowolenia może być wiele: prace wykonane niezgodnie z intencją zamawiającego, wykonane z innych (niż uzgodnione) materiałów (np. niezapowiedziane zmiany materiałów), z niewłaściwym kolorem, mające problem ze szczelnością czy wreszcie nieuwzględniające indywidualnych ustaleń przez przyjmującego zlecenie.

Wiele z tych powodów wynika bezpośrednio z braku indywidualnego podejścia do zleceń oraz wewnętrznych procedur usługodawców i jedynym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest nawiązanie współpracy z innym centrum frezowania lub zakup własnego urządzenia frezującego.

Jak zatem posiadanie frezarki może wpłynąć na jakość wykonywanych prac? Przede wszystkim przejmujemy pełną kontrolę nad całym procesem produkcji. Oznacza to integrację procesów skanowania (CAD) i frezowania (CAM), co przekłada się na przemyślany proces projektowania, doboru właściwego materiału oraz parametrów frezowania i wykańczania pracy.

Wybór właściwego materiału jest jednym z kluczowych elementów cyfrowej produkcji. Frezarkę kupujemy w celu uzyskania prac o wysokiej jakości, a bez materiałów o znanych i stabilnych parametrach pochodzących od renomowanych dostawców jest to niemożliwe.

Oferta rynku materiałów CAD/CAM jest bogata, różnią się one jakością wykonania, właściwościami wpływającymi na metodę obróbki, jego finalną estetyką, a także ceną. Posiadając własną linię produkcyjną, możemy przetestować wiele rozwiązań i wybrać najbardziej przez nas pożądane, np. metal najlepiej współpracujący ze stosowaną w laboratorium ceramiką lub cyrkon, którego barwa odpowiada nam najbardziej.

Pięć powodów, dla których warto zakupić frezarkę do laboratorium protetycznego

Skanowanie wycisku przy wykorzystaniu skanera typu Identica Blue firmy Medit

Posiadając skaner (fot. powyżej) i frezarkę (fot. poniżej), znając dobrze parametry materiałów, z którymi pracujemy, jesteśmy w stanie dobrać optymalne parametry obróbki, aby uzyskać produkt, którego jakość zawsze będzie spełniać nasze oczekiwania. Dodatkowo, w zależności od aktualnych potrzeb, możemy stosować różne rodzaje obróbki, np. „szybkie”, pomijające wiele szczegółów anatomicznych, ale znacznie skracające proces produkcyjny, a gdy zajdzie konieczność, np. w przypadku prac kombinowanych, uzyskać na frezarce wierne odtworzenie nawet najbardziej skomplikowanych powierzchni. Posiadając własną frezarkę, uzyskujemy jedną z najważniejszych zalet CAD/CAM, czyli powtarzalną, wysoką jakość prac protetycznych.

Dodatkowo, szczególnie w przypadku otwartych systemów CAD/CAM, mamy możliwość frezowania indywidualnych projektów, które wymagają indywidualnego podejścia do obróbki. Może to być obróbka mało popularnej zasuwy, nietypowego systemu implantologicznego czy wręcz detalu niezwiązanego z dentystyką.

Pięć powodów, dla których warto zakupić frezarkę do laboratorium protetycznego

Obróbka symultaniczna w 5 osiach na frezarce firmy imes-icore CORiTEC typu 350i

Oszczędność czasu

Zlecając produkcję wyrobów medycznych, wiele firm szuka lokalnego producenta. Jest to wygodne rozwiązanie ze względu na bezpośredni kontakt, dzięki czemu mamy większy wpływ na jakość, jak również z uwagi na znaczne skrócenie czasu otrzymania gotowego wyrobu.

Czas wykonania pracy protetycznej to dziś często kluczowy czynnik pozyskania lub utraty zlecenia. Dla wielu laboratoriów możliwość znacznego skrócenia czasu produkcji jest głównym argumentem przemawiającym za inwestycją we własną frezarkę. Ile czasu możemy zatem zaoszczędzić dzięki własnemu systemowi CAD/CAM?

Poniższy wykres obrazuje przykładowy czas produkcji pracy protetycznej w zależności od posiadanego wyposażenia.

Pięć powodów, dla których warto zakupić frezarkę do laboratorium protetycznego

Czas wykonania pracy protetycznej w systemie CAD/CAM

Jasne jest zatem, że jeśli chcemy wykonywać prace w systemie CAD/CAM, a nasi klienci nie dają nam zbyt dużo czasu na produkcję, jedynym rozwiązaniem jest zakup własnej frezarki lub współpraca z zaprzyjaźnionym centrum wytwórczym w sąsiedztwie. Warto również pamiętać, że technologia CAD/CAM uwalnia nas od wielu tradycyjnych procesów wytwórczych.

Innymi słowy, w czasie gdy frezarka pracuje, możemy wykonywać inne czynności. Dzięki temu rzeczywiste oszczędności czasowe mogą być znacznie większe.

s

Przedstawione na wykresie czasy produkcji dotyczą wielu popularnych prac, np.: mostu chromokobaltowego, podbudowy
z tlenku cyrkonu (przy założeniu szybkiej synteryzacji) czy łącznika indywidualnego.

Czas produkcji u podwykonawców zależy od aktualnych mocy produkcyjnych i jest trudny do przewidzenia. Centra produkcyjne oferują również usługę wykonania pracy w 24 h za dodatkową opłatą.

Zmniejszenie kosztów produkcji

Zakup frezarki to inwestycja najczęściej finansowana przy pomocy zewnętrznego kapitału, dlatego wiele osób oczekuje, że będzie miała ona również ekonomiczny sens. Czy warto zakupić frezarkę? Każda firma myśląca o zakupie powinna przeprowadzić prostą kalkulację, w której z jednej strony postawimy miesięczne wydatki na usługi CAD/CAM, ewentualnie miesięczne koszty związane z wytwarzaniem wyrobów medycznych tradycyjnymi metodami, natomiast po drugiej stronie koszty produkcji CAD/CAM, uwzględniające m.in. wysokość miesięcznej raty za urządzenie, koszt produkcji wyrobu (koszt materiału, zużycie narzędzi), koszt ewentualnych opłat licencyjnych.

Przykładowo założymy uproszczoną kalkulację dla małego laboratorium, które miesięcznie zleca produkcję 60 podbudów cyrkonowych. Laboratorium posiada już skaner i obecnie płaci podwykonawcy za jeden punkt 80 zł.

Miesięczny koszt wykonania 60 podbudów to 4800 zł (dla uproszczenia zakładamy, że koszt przesyłki pokrywa zleceniobiorca).

Laboratorium rozważa zakup 5-osiowej frezarki do miękkich materiałów o wartości około 120 000 zł. Policzmy zatem, czy warto zakupić frezarkę i będzie to w tej sytuacji ekonomicznie uzasadnione.

Założenia:

  1. Laboratorium zleca wykonanie 60 punktów z tlenku cyrkonu w cenie 80 zł.
  2. Z bloczka cyrkonowego wycinamy 30 pkt.
  3. Do wyfrezowania podbudowy potrzebujemy dwóch narzędzi.
  4. „Czas życia” narzędzia to 120 pkt.
  5. Uproszczona kalkulacja: nie zakłada zużycia prądu, narzędzi do manualnej obróbki, kosztu roboczogodzin.
  6. Leasing na 60 miesięcy, bez wpłaty własnej. Całkowity koszt leasingu: 109%.

Przedstawione w tab. 1 i 2 kalkulacje, jakkolwiek uproszczone, pokazują, że już przy niewielkiej liczbie prac zakup frezarki może przynieść wymierne korzyści finansowe.

Warto pamiętać, by przed inwestycją dokonać precyzyjnej kalkulacji finansowej w celu podjęcia słusznej decyzji, czy warto zakupić frezarkę. Na naszej stronie dostępny jest darmowy Kalkulator ROI, który w prosty sposób pozwoli wyliczyć tzw. zwrot z inwestycji.

KOSZTY WŁASNE PRODUKCJI – 60 PKT ZR MIESIĘCZNY KOSZT  KOSZT /1 PUNKT
Rata za frezarkę i piec do synteryzacji
(wartość 145 000 zł)
2634,17 zł 43,90 zł
Koszt materiału
(bloczek Zr 14 mm – 450 zł)
900,00 zł 15,00 zł
Koszt narzędzi
(2 narzędzia x 200 zł)
199,80 zł 3,33 zł
Suma 3733,97 zł 62,23 zł

Tab. 1. Koszty własnej produkcji

PORÓWNANIE KOSZTÓW MIESIĘCZNY KOSZT  KOSZT /1 PUNKT
Koszt wykonania 60 punktów
w zewnętrznym centrum frezowania
4800,00 zł 80,00 zł
Koszt wykonania 60 punktów
przy użyciu własnej frezarki
3733,97 zł 62,23 zł
Oszczędność 1066,03 zł 17,77 zł

Tab. 2. Porównanie kosztów produkcji własnej i zewnętrznej

Zwiększenie portfolio usług

Posiadając w laboratorium frezarkę, która nie jest w pełni wykorzystywana (wyfrezowanie 60 podbudów cyrkonowych to około 1-2 dni pracy maszyny), możemy rozszerzyć naszą dotychczasową działalność o usługi frezowania, świadczone np. zaprzyjaźnionym laboratoriom.

Zakładając, że zarobimy około 40 zł na jednym punkcie, można śmiało stwierdzić, że współpraca z kilkoma małymi laboratoriami pozwoli pokryć miesięczną ratę leasingową.

Największą jednak zaletą posiadania frezarki jest możliwość pracy z różnymi materiałami, wcześniej niewykorzystywanymi w laboratorium.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że technologia CAD/CAM pozwala w dość prosty i powtarzalny sposób wytwarzać uzupełnienia protetyczne o wysokiej jakości. Wiele produktów i technologii, które dotychczas nie były dostępne w naszym laboratorium, np. z uwagi na brak doświadczenia i umiejętności, skomplikowany proces produkcyjny czy niewystarczające wyposażenie, staje się dostępnych niemal natychmiast.

System CAD/CAM pozwala wytworzyć praktycznie każdy rodzaj pracy protetycznej, w znacznie prostszym procesie. Co więcej, możemy oferować produkty unikalne, wykorzystywać nowe materiały, stosować indywidualne rozwiązania, zazwyczaj niedostępne w ogólnopolskich centrach frezowania, dzięki czemu jesteśmy w stanie wyróżnić się wśród coraz większej konkurencji.

Wykorzystując dostarczaną wraz z urządzeniem wiedzę (wsparcie, szkolenia), w krótkim czasie wdrożymy do naszej oferty nowe produkty.

Wymiar wizerunkowy

Można dyskutować, czy CAD/CAM to chwilowa moda, czy też nieunikniony kierunek rozwoju. Nie można jednak nie zauważyć, że coraz więcej etapów leczenia stomatologicznego jest wykonywanych przy wykorzystaniu cyfrowych technologii. Wirtualizacja produkcji zaczyna się w gabinecie na etapie diagnostyki i planowania.

Cyfrowe wyciski, planowanie uśmiechu, szablony chirurgiczne sprawiają, że coraz więcej klinik szuka laboratoriów, które nie tylko rozumieją potrzeby nowoczesnego gabinetu, ale posiadają wiedzę, doświadczenie i niezbędną technologię gwarantującą stabilną współpracę. Warto zakupić frezarkę? Frezarka w laboratorium daje pewnego rodzaju gwarancję, że jakość oferowanych produktów jest przewidywalna i stała. W biznesie, w szczególności związanym ze zdrowiem, przewidywalna jakość zamawianych produktów, to często podstawa długofalowej, partnerskiej współpracy.

Podsumowanie

Frezarka to narzędzie, które wykorzystane we właściwy sposób może przynieść nam wiele korzyści. Jednak podobnie jak w przypadku innych narzędzi, zastosowanie nieodpowiedniego urządzenia może kosztować nas dużo czasu, pieniędzy i nerwów.

Podejmując decyzję czy warto zakupić frezarkę, należy przeanalizować nasze rzeczywiste potrzeby, przygotować podstawową analizę kosztów i przychodów, by nie podjąć decyzji, która finalnie utrudni nam pracę.

Piśmiennictwo
1. Hyla A., Bociek W.: Uzasadnienie obecności technologii
CAD/CAM w gabinecie stomatologicznym i w rozwijającej
się pracowni techniki dentystycznej. „Nowoczesny Technik
Dentystyczny”, 2016, 1, 86-89.
2. Gładkowska M., Montefka P., Okoński P.: Porównanie systemów
CAD/CAM stosowanych we współczesnej protetyce
stomatologicznej. „Protet. Stomatol.”, 2008, LVIII, 2, 105-113.
3. www.straumann.com/content/dam/internet/straumann_
com/Resources/investor-relations/annual-
-report/2015/STMN_2015AR_final_web.pdf (dostęp:
20.01.2017 r.).

Polecane artykuły

Konferencja Techniki Dentystycznej 18-21.04.2024

Jako zloty sponsor mamy przyjemność Was zaprosić na 18. konferencję techniki dentystycznej Grzegorza i Andrzeja Polaków! W tym roku przygotowaliśmy dla Was wykłady, warsztaty, pokazy, które z pewnością rozwiną Wasze techniczne skrzydła i otworzą oczy na nowe...

Premiera skanera MEDIT i900

Premiera skanera MEDIT i900

  TESTUJ JAKO PIERWSZY   Chcesz zrobić krok do przodu i przetestować najnowszy skaner Medit 𝐢𝟗𝟎𝟎 jako pierwszy?   Zapisz się na bezpłatny 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫𝐨𝐰𝐲 𝐩𝐨𝐤𝐚𝐳*, który odbędzie się 18 maja w biurze TAG Dental i poznaj najnowszą technologię, która na nowo stworzy...

Cyfrowa ortodoncja

Uwolnij potencjał Twojej kliniki z zestawem od TAG Dental! Jeśli jesteś ortodontą, to zapewne wiesz, jak ważnym elementem jest prawidłowe pobranie wycisków, które wpływają na cały plan leczenia ortodontycznego. 𝐂𝐲𝐟𝐫𝐨𝐰𝐞 𝐰𝐲𝐜𝐢𝐬𝐤𝐢 to nie tylko wygoda, ale również...