Zaznacz stronę

Wirtualny setup | Maestro3D Ortho Studio

Mocowanie zamków | Maestro3D Ortho Studio

Clear aligner | Maestro3D Ortho Studio

Korzenie z CBCT | Maestro3D Ortho Studio

Kreator modeli | Maestro3D Ortho Studio

Maestro3D Ortho Studio

Oprogramowanie dla ortodoncji

Modele robocze

Podstawowy moduł ortodontyczny umożliwia zarządzanie kliniką, lekarzami, pacjentami i przypadkami za pośrednictwem bazy danych. Umożliwia tworzenie wirtualnych baz (ABO, ABO-2013, Ricketts, Parallel, Tweed) i dodawanie ich do skanowanych modeli gipsowych. Możliwe jest również wykonanie analizy kontroli okluzyjnej, przekrojów 2D / 3D, pomiaru zębów i pełnych łuków. Ten moduł jest wymagany do korzystania z innych modułów.

Maestro3d Ortho Studio
Maestro3d Ortho Studio

Wirtualny setup

Moduł „Wirtualny setup” pozwala na ustawianie zębów w obu łukach, analizę kontaktów i stycznych. Umożliwia także dodawanie i dostosowywanie attachmentów / etykiet (zarówno pozytywów, jak i negatywów) oraz dokonywania ekstrakcji zębów i IPR (redukcja międzyzębowa).

Attachmenty

IPR

Teskt 3D

Kreator modeli

Kreator modeli przejściowych umożliwia tworzenie zestawu modeli 3D potrzebnych do całego leczenia ortodontycznego, gotowych do eksportu w formacie pliku STL / PLY / OBJ i zoptymalizowanych do druku 3D. Użytkownik może wybrać liczbę modeli przejściowych, maksymalny ruch wzdłuż osi kanonicznych i maksymalną oczekiwaną rotację dla każdego modelu.

Obetnij i zamknij

Usuń zbędne części, aby zaoszczędzić materiał i przyspieszyć proces drukowania.

Mocowanie zamków

Moduł „mocowanie zamków” pozwala na ich automatyczne umieszczenie na zębach. Oferuje różne techniki umieszczania (Step, Roth, Wick Alexander, Dwight Damon, MBT, Andrews) i w połączeniu z modułem „clear aligner”, pozwala na skonstruowanie kilku rodzajów szyn do przenoszenia zamków w ustach pacjenta.

Clear aligner

Moduł „clear aligner” pozwala projektować i konstruować przezroczyste alignery w sposób wirtualny; dzięki temu modułowi można narysować kształt alignera, ustawić zmienną grubość i symulować kształtowanie termiczne. Umożliwia także wykonanie szyn do przenoszenia zamków w celu ich umieszczenia na zębach (z uchwytem lub bez) oraz szyny do wytrawiania szkliwa.

Szyna do wytrawiania szkliwa

Szyna do mocowania zamków

Szyna do mocowania zamków (z okienkami)

Szyna do mocowania zamków (z uchwytami)

Rzeczywiste korzenie z CBCT

Użycie prawdziwych korzeni, jeśli są dostępne, jest naprawdę ważne, aby dokładnie określić osie zębów i poznać rzeczywiste położenie korzeni. Oprogramowanie pozwala połączyć zeskanowane korony z rzeczywistymi korzeniami, uzyskując bardzo dokładny i szczegółowy ostateczny model 3D, bardzo przydatny w kolejnych krokach leczenia. Zdjęcie poniżej pokazuje przykład zeskanowanych koron połączonych z korzeniami pochodzącymi ze skanowania CBCT. Proces łączenia jest szybki, łatwy i całkowicie automatyczny.

PDF3D

Umożliwia generowanie raportu PDF zaierającego modele 3D pracy, zawierające przegląd ruchu i szczegóły wykonanego wirtualnego setup’u. Bardzo skuteczny sposób na dzielenie się wykonywaną pracą z lekarzem.

Prezentacja wideo