Zaznacz stronę

Jeżeli dobrze oceniasz firmę TAG Dental,
napisz recenzję na naszym Facebooku

Naszym celem jest zbudowanie rzetelnej marki, która ma wzbudzać Wasze zaufanie i najlepiej reprezentować branżę. Dlatego liczymy na Wasze pozytywne recenzje i komentarze. Dodaj opinię na Facebooku i w Google Maps.

Obecnie na Facebooku użytkownicy mogą opiniować firmy za pomocą opcji dodawania poleceń. Oceny z gwiazdkami przeobraziły się w rekomendacje.

Dodaj recenzję

Aby wystawić recenzję na Facebooku, zaloguj się na swoje konto i wejdź w zakładkę Recenzje, znajdującą się z lewej strony na naszym fanpage oraz wybierz TAK przy pytaniu „Czy po­le­casz firmę TAG Dental?”. Dodaj opinię. Uzasadnienie rekomendacji, nie może być krótsze niż 25 zna­ków.

Dodaj opinię

Dodaj rekomendację na Mapach

Jak dodać opinię w Google Maps?

Pamiętaj, żeby najpierw zalogować się do swojego konta Gmail.

Dla użytkowników komputerów:

Dodaj opinię

Na telefonie komórkowym:

Dodaj opinię
+ 48 32 307 40 03
sprzedaz@tagdental.pl