Zaznacz stronę

Dwudniowe warsztaty

Kompleksowa rehabilitacja narządu żucia w pełnym protokole cyfrowym

Data

24-25 maja

Godziny
pon.: 10.00-17.00
wt.: 10.00-16.00

Miejsce

Przychodnia Kodent
Wręczycka 44/46
42-200 Częstochowa

Cena

3 000 zł brutto

  • od osoby za 2 dni

Prowadzący

lek. dent. Błażej Szczerbaniewicz
mgr Tomasz Gołąb
tech. dent. Karol Pudło
tech. dent. Jarosław Cmokowicz
tech. dent. Wiktoria Granek

Liczba miejsc

6 zespołów (lekarz-technik)

Organizator

TAG Dental

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń

Zapraszamy na kolejną edycję.

Dla kogo jest przeznaczone?

Szkolenie przeznaczone jest dla lekarzy i techników dentystycznych, którzy chcą przekształcić dotychczas stosowane metody planowania i rehabilitacji narządu żucia w pełni cyfrowy protokół leczenia stomatologicznego. Korzyść ze szkolenia wyciągną również zespoły pracujące cyfrowo, pragnące udoskonalić swoje protokoły i uzupełnić wiedzę z zakresu zastosowania cyfrowych narzędzi.

Czemu będzie poświęcone?

Podczas interdyscyplinarnych warsztatów pokażemy Państwu jak wykorzystać dotychczas zgromadzoną wiedzę o okluzji, rehabilitacji stawu skroniowo żuchwowego, rejestracji zwarcia, artykulacji w cyfrowym świecie nowoczesnej stomatologii. Praktyczne wskazówki i techniki, poparte wieloletnim doświadczeniem prowadzących, umożliwią planowanie i kompleksowe leczenie pacjentów przy wykorzystaniu cyfrowych technologii.

Przedstawiony cyfrowy protokół uporządkuje zdobytą wiedzę, pokaże jak planować leczenie i jakie stosować techniki, by osiągać w pełni przewidywalne rezultaty. Cyfrowe technologie pozwolą nie tylko osiągać rezultaty zgodne z zaakceptowanym przez Pacjenta planem ale pomogą również skrócić czas leczenia.

Warsztaty odbywają się w oparciu o technologie planowania i projektowania protetyki dostępne w oprogramowaniu exocad.

Zajęcia praktyczne z projektowania prowadzone będą w oparciu o przypadek kliniczny zaprezentowany podczas szkolenia.

Oprogramowanie exocad

To cyfrowe narzędzie dla laboratoriów i klinik. Projektowanie, planowanie leczenia implantologicznego, ortodoncja, komunikacja, skanowanie i produkcja – kompleksowe rozwiązanie dla stomatologii.

Program szkolenia

Ocena kliniczna pacjenta i dobór właściwego protokołu postępowania, w zależności od zastanej sytuacji SSŻ:

• normalna relacja
• dysfunkcja
• parafunkcja

Cyfryzacja pacjenta, czyli przeniesienie wszystkich potrzebnych informacji do oprogramowania EXOCAD.

Skanowanie wewnątrzustne. Przygotowanie pacjenta do skanów wewnątrzusntych, omówienie możliwości i zasad działania skanerów wewnątrzustnych. Na co zwracać uwagę by poprawnie skanować pacjentów. Wykorzystanie skanera wewnątrzustnego do przeniesienia wielu relacji zwarciowych.

MEDIT i700

Fotografia stomatologiczna.

Warsztat fotograficzny w oparciu o protokół cyfrowego projektowania uśmiechu w oprogramowaniu EXOCAD.

Przeniesienie rzeczywistego położenia szczęki względem SSŻ do oprogramowania EXOCAD. Omówienie możliwości wykorzystania łuków twarzowych / analizatorów zębowo-twarzowych / plików DICOM w cyfrowym protokole.

Wskazanie alternatywnych metod pozycjonowania pacjenta w wirtualnym artykulatorze w oprogramowaniu EXOCAD.

Smile Creator
DentalCad

Cyfrowe planowanie leczenia od projektu uśmiechu do funkcjonalnego mock-up’u. Warsztat komputerowy z projektowania w oprogramowaniu EXOCAD, w oparciu o przypadek kliniczny zaprezentowany podczas szkolenia:

• Cyfrowy projekt uśmiechu, przygotowanie nakładki typu shell i/lub modelu waxup
• Projekt szyny nagryzowej z zastosowaniem wirtualnego artykulatora
• Projekt pracy protetycznej na podstawie relacji zarejestorwanej po deprogramacji szyną nagryzową.

Wydruk 3D szyny nagryzowej oraz uzupełnienia protetycznego przy wykorzystaniu drukarek 3D.

Omówienie technicznych aspektów druku 3D, dostępnych materiałów i możliwych zastosowań. Pokaz i porównanie drukarek różnych producentów.

Oddanie wydrukowanych szyn i nakładek typu shell.

Prowadzący

Lekarz stomatolog, wykładowca, lider, prowadzący i opiekun klubu dyskusyjnego wg filozofii Spear Education. Lekarz stomatolog specjalizujący się od ukończenia studiów w zaburzeniach czynnościowych narządu żucia i leczeniu interdycyplinarnym. Od 1999 roku związany z European Academy of Craniomandibular Disorders (EACD) i American Academy of Orofacial Pain (AAOP). Prezydent Elekt EACD na lata 2012-2013. Praktyk i ceniony wykładowca m.in. Wydawnictwa Kwintesencja, Dentsply Polska…

Lek. dent. Błażej Szczerbaniewicz

Lekarz stomatolog specjalizujący się od ukończenia studiów w zaburzeniach czynnościowych narządu żucia i leczeniu interdycyplinarnym.

Od 1999 roku związany z European Academy of Craniomandibular Disorders (EACD) i American Academy of Orofacial Pain (AAOP). Prezydent Elekt EACD na lata 2012-2013. Praktyk i ceniony wykładowca m.in. Wydawnictwa Kwintesencja, Dentsply Polska.

Od 2014 roku na wniosek Prof. Jana Dobrogowskiego założył Sekcję Bólu Jamy Ustnej i Twarzy Polskiego Towarzystwa Badania Bólu której głównym celem jest integracja środowiska stomatologicznego i lekarskiego w dziedzinie zaburzeń czynnościowych narządu żucia w tym szczególnie bólu jamy ustnej i twarzy, bruksizmu, okluzji oraz schorzeń stawu skroniowo-żuchwowego.

Na rynku szkoleniowym działa od 1999 roku, najpierw jako asystent w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej w Zabrzu, następnie jako wykładowca stworzonego przez siebie autorskiego programu szkolenia podyplomowego z okluzji i zaburzeń czynnościowych narządu żucia.

Lekarz stomatolog, wykładowca, lider, prowadzący i opiekun klubu dyskusyjnego wg filozofii Spear Education. Lekarz stomatolog specjalizujący się od ukończenia studiów w zaburzeniach czynnościowych narządu żucia i leczeniu interdycyplinarnym. Od 1999 roku związany z European Academy of Craniomandibular Disorders (EACD) i American Academy of Orofacial Pain (AAOP). Prezydent Elekt EACD na lata 2012-2013. Praktyk i ceniony wykładowca m.in. Wydawnictwa Kwintesencja, Dentsply Polska…

Mgr Tomasz Gołąb

Właściciel firmy TAG Dental, zajmującej się wdrażaniem cyfrowych technologii w laboratoriach i gabinetach stomatologicznych. Autoryzowany przedstawiciel i certyfikowany trener, m.in. Exocad/Exoplan, Medit, Phrozen3D, WorkNC CAM.

Z branżą stomatologiczną związany od 2011 roku. Prowadząc jedno z pierwszych polskich centrów frezowania, zdobył szeroką wiedzę o technologiach CAD/CAM i procesach wytwarzania uzupełnień protetycznych w cyfrowych protokołach, ze szczególnym uzględnieniem prac implantoprotetycznych.

Zwolennik otwartych systemów CAD/CAM. Uważa, że technologia nie powinna definiować protokołów stomatologicznych, a je wspomagać.

Ukończył wrocławski Uniwersytet Ekonomiczny na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze.

Karol Pudło

Tech. dent. Karol Pudło

Technik dentystyczny, inżynier materiałoznawstwa dentystycznego. Od 10 lat prowadzi laboratorium protetyczne SmileLab specjalizujące się w implantoprotetyce i protetyce estetycznej.

Do tworzenia swoich pracach wykorzystuje najnowsze, cyfrowe rozwiązania technologiczne w branży stomatologicznej. Od początku kariery zawodowej praktykuje klinicznie, dzięki czemu tworzy unikatowy system współpracy i komunikacji lekarz-technik. Ciągle rozwija swoją wiedzę i umiejętności poprzez uczestnictwo w kursach w Polsce i całej Europie.

Oprócz prowadzenia laboratorium szkoli lekarzy i techników dentystycznych, m.in. na Curriculum Implantologii Duda Clinic College.

Jarek Cmokowicz

Tech. dent. Jarosław Cmokowicz

Exocad Expert z wyboru!

Od 8 lat zawodowo związany z cyfrowymi technologiami. Doświadczenie zdobywał pracując w renomowanych laboratoriach i centrach frezowania, gdzie zajmował się wykonywaniem rozległych projektów implantologicznych w technologii CAD/CAM.

Na co dzień wykonuje prace protetyczne w pełnym protokole cyfrowym, wykorzystującym m.in. cyfrowy projekt uśmiechu, nawigację chirurgiczną, natychmiastowe obciążenia z uwzględnieniem wirtualnej artykulacji.

Posiada rozległą wiedzę na temat systemów CAD/CAM, zarówno od strony projektowej, jak i wytwarzania, a przede wszystkim posiada bogate doświadczenie w ich wykorzystaniu, w codziennej pracy laboratorium.

Wiktoria Granek

Tech. dent. Wiktoria Granek

Od 6 lat związana z branżą. Absolwentka kierunku Technik dentystyczny Medycznej Szkoły Policealnej w Zabrzu, z pasja do udoskonaleń technologii cyfrowych z zakresu Protetyki Stomatologicznej. Poszerza swoje horyzonty studiując zaocznie Psychologię w Biznesie na Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie.

Pracownik działu Wsparcia TAG|Dental. Współprowadzi szkolenia dla Stomatologów i Techników dentystycznych z zakresu obsługi oprogramowania MeditLink, exocad oraz skanerów i drukarek 3D. Dąży do rozszerzenia najnowszych rozwiązań technologicznych w Stomatologii.

Od początku swojej ścieżki zawodowej pracowała na stanowiskach obsługujących systemy CAD/CAM oraz ceramiki nieustannie rozwijając swoją wiedzę i umiejętności w technologii cyfrowej stomatologii.